Start | Svenska nyheter | Utländska nyheter | Publicerat | Länkar | Om fokusark.se

Kontakt
Allmänt - info@fokusark.se
Tips - tips@fokusark.se

RSS?

Lyssna på Fokus Arkeologi

Du lyssnar just nu på Fokus Arkeologi.

Nu finns möjligheten att få nyheter, pressmeddelanden, intervjuer och artiklar upplästa direkt i webbläsaren! Lyssna på Fokus Arkeologi, har främst tagits i bruk för att värna om att alla besökare ska kunna få möjlighet ta del av innehållet på sajten. Om du har lässvårigheter eller har problem med att läsa text på dataskärmen är de nya uppläsningarna något för dig!

Likaledes kan du ladda ned ljudet som en mp3-fil som du sedan kan överföra till din mp3-spelare eller mobiltelefon. Du kan även lyssna på ljudfilen direkt från din dator vid ett annat tillfälle. Möjligheterna är många, och du väljer själv, om du vill lyssna på uppläsningarna eller inte.

De kända problemen är att vissa ord blir för komplicerade och resulterar i att de utläses felaktigt.
Detta beror på att talet genereras automatiskt och på grund av vissa brister i tekniken går inte alla ord att utläsas perfekt. Det mesta gäller arkeologiska termer, utländska ord, person- och platsnamn.

Vad kan jag lyssna på?
Du kan lyssna på nyheter, pressmeddelanden, intervjuer och artiklar.
Nyheterna går att få upplästa från och med 2009-06-05.
Du kan från och med 2009-06-11 lyssna på publicerade artiklar och intervjuer.
Nästa uppdaterade pressmeddelande, och kommande, kommer du också att kunna lyssna på.

Hur laddar jag ned ljudfilen till min mp3-spelare eller mobiltelefon?
Detta är mycket enkelt! Klicka på ”lyssna” och välj ”spela mp3”. Du kan också högerklicka på ”spela mp3” och spara ned målet på din dator (spara mål som).

Har du frågor?
Skicka iväg ett e-postmeddelande med dina frågor eller synpunkter till: info@fokusark.se
Fokus Arkeologi