Start | Svenska nyheter | Utländska nyheter | Publicerat | Länkar | Om fokusark.se


Publicerat
på Fokus Arkeologi

[utskriftsvänlig version]

Du lyssnar just nu på Fokus Arkeologi. Intervjuer och artiklar.

Kända problem och instruktioner >>


Intervju: 2009-06-06
Senneolitisk dubbelgrav i Västervång
- Intervju med arkeologen Peter Skoglund


Undersökningarna i Västervång i Trelleborgs utkant föranleddes av att kommunen planerar ett villaområde på platsen. Riksantikvarieämbetet UV-Syd hade tidigare genomfört en förundersökning och då träffade man på spår efter flera hus från yngre järnålder (500-1000 e.Kr.). Resultaten var intressanta och länsstyrelsen beslöt att det skulle genomföras en slutundersökning för att dokumentera lämningarna. Uppdraget gick till Regionmuseet i Kristianstad, Kulturen i Lund och Malmö Museer att genomföra undersökningen som ett samarbetsprojekt.

Det kanske mest uppseendeväckande fyndet som gjordes vid denna undersökning var två skellett, nedlagda med fötterna emot varandra, i ursprungligt läge med huvudena upplyfta. Vad är det som gör denna gravläggning så spännande?
Vi vet från tidigare undersökningar och studier att det just under den här perioden – det vill säga senneolitikum, 2350-1700 f.Kr. – så fanns det en mycket stor variation i hur man begravde de döda. Flera olika typer av gravar och sätt att placera de döda i gravarna existerar parallellt. En del av de här skillnaderna är lätta att studera, som till exempel skillnaden mellan en grav under mark för en individ, eller en hällkista ovan mark för flera individer. Andra detaljer som hur man placerade de döda i gravarna är betydligt svårare att komma åt. Skelettmaterialet måste vara välbevarat, och det underlättar om det finns en osteolog på platsen som kan tolka materialet, vilket var fallet i Trelleborg.

Graven är spännande eftersom vi får ytterligare ett exempel på hur man under den här perioden arrangerade de döda i graven för att uppnå speciella effekter. När två individer begravs tillsammans i en grav brukar de ligga skavfötters, men i det här fallet har man istället valt att placera en man och en kvinna mittemot varandra, och lyft upp deras huvuden så att ansiktena varit riktade mot varandra.

Hur har osteologierna och arkeologerna daterad gravläggningen och vilka andra fynd påträffades i kontext med skellettmaterialet?
I dagsläget är graven daterad utifrån den flintdolk som låg i anslutning till ett av skeletten. Den ger en ungefärlig datering av graven till 2350-1950 f.Kr.

Är dessa typer av gravläggningar ovanliga i Skandinavien?
Placeringen av de döda mittemot varandra är ovanlig, men eftersom variationen i gravskicket är stor, finns det relativt gott om ”udda” gravar som bara är kända i ett fåtal exemplar.

Hur pass välbevarade är skelletten?
Vi hade turen att hitta ett välbevarat skelletmaterial vilket långtifrån alltid är fallet. Vi har goda förhoppningar om att kunna få relativt säkra svar på frågor som de gravlagdas kön, ålder och eventuella sjukdomar som är avläsbara i skelettet.

Vi lämnar den intressanta gravläggningen och fokuserar på övriga fynd i den arkeologiska undersökningen. För visst fanns det andra spännande fynd?
Vi fann också 16 hus som troligen är från vendel- och vikingatid (550-1000 Kr.). I dagsläget grundar vi detta på husens utseende och de fynd som påträffades i anslutning till dem. Vi har skickat iväg kolprover för datering och kommer senare i sommar att med större säkerhet kunna uttala oss om husen ålder. Förmodligen representerar husen två gårdar som ligger på samma plats under några hundra år, och där husen vid några tillfällen byggs om och ersätts med andra byggnader.

Vid en tidigare undersökning en bit norrut fann man spår av tre till fyra gårdar från samma tid som dem vi nu funnit. Nu när vi kan lägga samman resultaten från flera undersökningar, anar vi konturerna av en by, där många gårdar legat tätt tillsammans omgivna av åkrar och ängar.

Påträffades andra vikingatida fynd eller artefakter förutom huskonstruktionerna?
I en av groparna påträffades ett mycket stort material av förkolnade sädeskorn som kan berätta om odling och kosthåll på en gård under yngre järnålder.

Vilken del av undersökningen skulle du personligen framhålla som den mest uppseendeväckande och i största allmänhet mest spännande?
Fyndet av graven var överraskande och det fanns ingen i de tidigare undersökningarna som antydde att vi skulle finna en så välbevarad och informativ grav. Det är mitt favoritfynd. Men vi ska inte glömma bort järnåldersbebyggelsen där det nu tack vare de avslutade undersökningarna växer fram en delvis ny bild av vikingatidens bebyggelse utanför Trelleborg.


Peter skoglund har arbetat med arkeologi sedan början av 1990-talet såväl inom uppdragsarkeologi som på universitetet. Under hans tid som doktorand studerade Skoglund monument och hällristningar från bronsåldern, men under senare år har han arbetat mycket med järnålderns bebyggelse söder om Malmö.


Länkar

Riksantikvarieämbetet UV-Syd


Kommentera denna intervju

Namn:

E-post:

Kommentar:


Klicka på miniatyrbilderna för att enklare navigera dig runt bland fotografierna och för att visa bildspel.
= Öppnar ett nytt fönster där fotografiet visas.


Den påträffade graven.


Detaljbild av skellettmaterialet.


16 hus som troligen är från vendel- och vikingatid (550-1000 Kr.) upptäcktes vid de arkeologiska undersökningarna.Fokus Arkeologi